شناورهای مجهز ناجی ۴۳ دریانورد را در خلیج فارس نجات دادند | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی