روحانی رای ۱۶ وزیر از ۱۷ وزیر پیشنهادی خود را از مجلس گرفت | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی