شهید رجایی همچنان به دنبال یک اپراتور / اپراتور شهید رجایی وعده ای که عملی نشد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی