تخصیص منابع ملی برای توسعه هرمزگان سبب تامین منافع ملی می‌شود | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی