شعار روز جهانی دریانوردی ۲۰۱۶ انتخاب شد؛ | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی