انجام امور شهر از جیب شهروندان نه با اصول اقتصادی سازگار است نه با عدالت اجتماعی | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی