تلاش سازمان بنادر برای به حداقل رساندن آثار ناشی از تحریم ها/مدیران بنادر با صاحبان کالا و تشکل ها، ارتباط مستمر داشته باشند | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی