سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی در تعمیق کانال دسترسی بندر بوشهر‌ | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی