ترابری دریایی ۵٫۹ میلیون نفر در بنادر مسافری هرمزگان/ تردد شناورها به بنادر سه برابر شد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی