اجرای مانور مقابله، جمع آوری و پاکسازی آلودگی نفتی در بندر خرمشهر | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی