فرش قرمز برای کشتی ۳۶ ساله ای که نمی تواند از خلیج فارس خارج شود! | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی