سخت و زیان اور بودن شغل صیادی لحاظ شود/توسعه صیادی در جزایر هرمزگان | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی