برای نخستین بار انجام شد؛ صادرات ۱۳۰۰ تن شیشه ساختمانی از بندر لنگه به قطر | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی