تاکید برحذف تشریفات اداری و بازنگری قرارداد پایانه‌های سازمان بنادر/ توسعه خدمات لجستیکی به معنی رسوب و ماندگاری کالا نیست | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی