شفافیت اطلاعاتی گام نخست بندر هوشمند است/ مدیریت انرژی و ایمنی؛ دو اولویت بنادر هوشمند | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی