مرگبارترین روز عملیات «شاخه زیتون» ترکیه رقم خورد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی