مسیر خط دریایی ایرانی با هدف واردات مواد غذایی به قطر داده شد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی