راستاد:حجم آتش و دود زیاد شده و تمام طول کشتی را فرا گرفته است | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی