خیز بندر شهید رجایی برای خودکفایی در تولید آب و برق | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی