کویت از مهار نشت نفت به آبهای جنوب خلیج فارس خبر داد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی