صید ۶۴۶ تن میگو توسط صیادان بوشهری | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی