بیانیه کاخ سفید و تحریم های سنا متناقص است | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی