انتشار لیست با نفوذترین شخصیت های جهان در نشریه تایم | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی