نخستین مناقصه های نفتی با معرفی میدان های مشترک | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی