پاکستان به عضویت دائم سازمان شانگهای درآمد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی