دریانوردان رکن اصلی توسعه تجارت و اقتصاد کشورها هستند | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی