پیام دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی؛ به مناسبت روز دریانورد در سال ٢٠١۶ | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی