قرارداد لایروبی حوزه بنادر شمالی با شرکت خط دریا بندر منعقد شد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی