استخراج ذخایر غنی دریا می تواند جایگزینی برای درآمد های نفتی باشد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی