منصور آرامی، آرام آرام از بهارستان به عباس آباد رسید | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی