تخفیف جدید کانال سوئز به کشتی های عبوری | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی