عملیات امداد و نجات پزشکی به خدمه لنج صیادی ،در نزدیکی بندر بوشهر | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی