بخش خصوصی ۳۵۰۰ میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه گذاری کرد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی