اسکله نخل ناخدا هیچگونه استانداردهای اصولی و روز اسکله سازی را ندارد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی