کلیات طرح جلوگیری از پرداخت خسارت تأخیر به کشتی‌ها تصویب شد | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی